نوشته شده توسط Super User دسته: ستاد اقامه نماز
نمایش از 19 آذر 1391 بازدید: 7555
پرینت

تاريخچه نماز

همواره در طول تاريخ، نيايش و نماز سرلوحه آيين‌هاي ريشه‌دار و عميق در زندگي انسان‌ها بوده است. با اين كه نيايش جنبه عمومي و فراگير داشته، با اين حال صورت و كيفيت و اوصاف آن در همه جا يكسان نبوده است. ولي يك امر در همه عبادت‌ها مشترك است و آن اعتقاد به مخاطبي برتر از بشريت كه نيايشگر با او سخن مي‌گويد و براي نيازش، دست به دامان او مي‌زند.

بررسي و مطالعه تاريخ آفرينش انسان، نمايشگر اين حقيقت است كه همزمان با آفرينش و پيدايش انسان، نيايش و نماز نيز تولد يافته است. ازاين رو، هميشه در ضمير ناخود آگاه و فطرت خداجوي انسان، به يك كانون معنوي و روحاني معتقد و متصل شده و در برابر آن منبع نور وقدرت به نيايش دست زد.

ماكس مولر خاورشناس آلماني و استاد دانشگاه آكسفورد مي‌گويد: «اسلاف و گذشتگان ما از آن زمان به درگاه خداوند سر فرود آورده بودند كه، حتي براي خدا هم نتوانسته بودند نامي بگذارند.» در رابطه با سابقه تاريخي نماز در روايتي مي‌خوانيم:«هي اَخُر وصايا النبياء» از اين روايت مي‌توان فهميد كه تمامي يك‌صد و بيست و چهار پيامبر الهي با نماز مأنوس و سفارش كننده به آن بوده‌اند.

 

 

نماز در آينه قرآن

 در قرآن مجيد آيات متعددي درباره نماز وجود دارد كه نمايانگر اهميت و ارزش خاص و جايگاه رفيع اين عبادت مهم در پيشگاه خداوند است. آيات مربوط به نماز، هر كدام پيام خاصي دارد: بعضي از آنها به اهميت بعد معنوي و ملكوتي نماز پرداخته و برخي، آن را مايه آرامش دل‌ها قرار داده و تعدادي نماز را عامل باز دارنده از زشتي و پليدي معرفي نموده و بخشي ديگر نيز به بررسي نماز در اديان گذشته و همراهي نماز با عبادات ديگر از قبيل حج، جهاد، زكات و عدالت اجتماعي پرداخته اند. نكته مهم درآيات قرآن، درباره نماز، سرتاريخي اين عبادت است كه، از زمان انبياء گذشته تا به حال ادامه داشته است و انسان هر وقت با دقت و تفكر به آن پرداخت بيشتر به ارزش و اهميت آن پي برده است. از دوران حضرت ابراهيم (ع)، كه از خدا مي‌خواهد دودمانش را از نمازگزاران قرار دهد. همچنين لقمان كه فرزندش را به اقامه نماز توصيه مي‌كند تا آنچه را كه در دوران جنگ تحميلي مشاهده كرديم كه نماز اساس پايداري، استقامت، اطمينان خاطر و آرامش دل‌هاي رزمندگان در مبارزه نابرابر بين اسلام و كفر واقع شده بود. اگر بخواهيم زندگي حكيمانه و با آرامش و اطمينان معنوي و دور از وسوسه شيطاني و گرفتاري‌هاي روزمره را براي بشر امروزي تعريف كنيم، تنها بايد از قرآن كمك گرفت. آنجا كه مي فرمايد:«واستعينوا بالصبر و الصلاة» به وسيله صبر و نماز كمك و ياري بجوييد.

 

1. نماز جزو برنامه‌هاي حكومت اسلامي؛ ياران خدا كساني هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را برپا مي‌دارند و زكات را ادا مي‌كنند و امر بامعروف و نهي از منكر مي‌نمايند و پايان همه امور از آن خداست(حج :41)

 

2.نماز بازدارنده از فحشاو منكرات؛ نماز بر پا داريد؛ زيرا نماز انسان را از كارهاي زشت و ناپسند باز مي‌دارد و ياد خدا بسيار بزرگ‌تر است.(عنكبوت: 45)

 

3 . اهداف شيطان ازبازداشتن نماز؛ شيطان مي‌خواهد در بين شما به وسيله شراب و قمار، دشمني ايجاد كند و شما را ازذكر خداونماز باز دارد آيا (با اين همه زيان و فساد و نهي اكيد) خودداري خواهيد كرد. (مائد: 91)

 

4. نماز خصلت مؤمنان؛ مردان و زنان با ايمان يار و ياور يكديگرند، امر به معروف ونهي از منكر مي‌كنند و نماز را برپا مي‌دارند. (توبه: 71)

 

5. نماز وسيله محو گناهان؛ نماز بگذار در آغاز و انجام روز و ساعاتي از شب، زيرا نيكي‌ها، بدي‌ها را از ميان مي‌برند، اين تذكري است براي آنها كه اهل تذكرند. (هود: 114)

 

6. نماز كارخانه انسان‌سازي؛ انسان حريص و كم طاقت آفريده شده، هنگامي كه بدي به او رسد بي‌تابي مي‌كند و هنگامي كه خوبي به او برسد، مانع ديگران مي شود، مگر نمازگزاران (معراج:19 الي22)

 

7.نماز موهبتي الهي؛ انجام كارهاي نيك و برپا داشتن نماز را به آنها وحي كرديم (انبياء:72)

 

شما اینجا هستید:   خانه حوزه فرهنگیحوزه فرهنگیستاد اقامه نمازتاريخچه نماز