نوشته شده توسط Super User دسته: آزمایشگاههاو کارگاهها
نمایش از 28 آبان 1391 بازدید: 1872
پرینت

 

 

کارگاه الکترونیک

 

کارگاه کامپیوتر1

کارگاه کامپیوتر2

 

 

کارگاه مرکزی

 

 
نوشته شده توسط ابراهیم رئوفی دسته: آزمایشگاههاو کارگاهها
نمایش از 15 آبان 1391 بازدید: 308
پرینت

به نام خدا

 
شما اینجا هستید:   خانه حوزه پژوهشآزمایشگاهها و کارگاهها