نوشته شده توسط Super User دسته: حسابداری
نمایش از 16 ارديبهشت 1392 بازدید: 1788
پرینت

 

آینده حرفه حسابداری به وارد بودن، بروز بودن و بازار مداری وابسته است، اما پیش از هرچیز به طور اساسی به نمایش حرفه‌ای‌گری، عمل به منافع عمومی و از دست ندادن هدف اصلیمان به عنوان نگاهبانان شفافیت و درستی درگزارشگری مالی بستگی دارد. این‌کار نیازمند تمرکز برروی اخلا‌ق حرفه‌ای به عنوان زیربنای هدف یادشده و جهانی اندیشیدن و عمل کردن در سطح محلی برای دستیابی به آن هدف است.

این هدفها در مرکز کار هیئت قرار دارند و همچنین این فکر که کسی که بر افکار عصر خود اثر می‌گذارد، بر دوره‌های پس از آن نیز تاثیر می‌گذارد.

امروز حرفه ما نیازمند است تا مورد احترام و با نفوذ باشد اگر که قرار است خودمان در آینده این‌گونه باشیم.

اگر ما متعهد به مقدم داشتن منافع عمومی و زنده نگاه داشتن ارزشهای درستکاری، شفافیت و تخصص باشیم، آینده حرفه حسابداری روشن خواهد بود.

_   حسابداران حرفه‌ای درمحیط کسب و کار به خاطر نقشی که در ایجاد ثروت و مشارکت در راهبری   درست و گزارشگری مالی مطلوب دارند کاملا‌ً شاخص خواهند بود.

_  حسابداران حرفه‌ای شاغل در بخش عمومی برای نقشی که در عملکرد درست، کارامد و اخلا‌قی دولتها و حفظ حقوق شهروندان دارند، کاملاً مشخص خواهند بود.

_  حسابداران حرفه‌ای در موسسات حسابرسی، برای نقشی که به عنوان حسابرس در تسهیل بازارهای سرمایه عادلا‌نه و متشکل و به عنوان مشاور حرفه‌ای در ایجاد ثروت دارند، کاملاً  مشخص خواهند بود.

اگر ما در تعهد خود به منافع عمومی و ارزشهای درست موفق نشویم، اعتماد عمومی را از دست خواهیم داد و دیگر حرفه حسابداری با این مشخصات را نخواهیم داشت. انتخاب دشواری است. من بر این باورم که ما به اتفاق را همان را درست انتخاب خواهیم کرد.

 در کار با یکدیگر به عنوان یک حرفه جهانی ما ارزشهای درستکاری، شفافیت و تخصص را زنده نگاه خواهیم داشت ودر همکاری با مراجع ذیصلا‌ح، سرمایه‌گذاران و ذینفعان اعتماد عمومی قابل قبول را باز خواهیم یافت.

در همکاری با کشورهای درحال توسعه، ما به زیرساختهای مالی محکمی در سراسر جهان دست خواهیم یافت و با فقر خواهیم جنگید.

در همکاری با یکدیگر، ما موفق خواهیمشد و جهان جای بهتری برای این همکاری خواهد بود.

شما اینجا هستید:   خانه معاونت آموزشیمدیران گروهحسابداریآینده حرفه حسابداری