نوشته شده توسط Super User دسته: بایگانی مطالب
نمایش از 16 شهریور 1392 بازدید: 1984
پرینت

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلی93-92

بر اساس تصمیم بعمل آمده در شورای آموزشی دانشکده ، تقویم آموزشی  نيمسال دوم سال تحصیلي (93-92) دانشکده سماواحد شیروان به شرح ذیل  اعلام می گردد.

تاريخ انتخاب واحد: 92/6/24

تاريخ حذف و اضافه: 92/7/9

شروع کلاسها: 92/6/30

پايان کلاسها: 92/10/20

شروع امتحانات: از تاريخ92/10/28 لغايت 92/11/11

تذکرات:

1- قبل از انتخاب واحد از نمرات نهايي خود اطلاع حاصل نمائيد و سپس طبق چارت دروس رشته مربوطه اقدام به ثبت دروس فرمائيد.

2- پس از اينکه کد دروس مربوط را وارد نموديد مجدداً دروس مربوطه را کنترل نمائيد( از قبيل رعايت پيش نياز، همنياز و...) و سپس تائيد نمائيد و سپس نسبت به واريز شهريه خود اقدام فرمائيد.(حداکثر زمان ثبت  تیک مالی جهت تائید نهایی انتخاب واحد 72 ساعت بعد از انتخاب واحد می باشد)

3- مديران گروههاي آموزشي در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه در محل ساختمان اداری دانشکده سما حضور خواهند داشت.

4- اگر واحد عملي کارآموزي را انتخاب واحد نمائيد سقف تعداد واحدهاي دانشجو 16 واحد درسي مي باشد(دانشجویانی که نیمسال آخر آنان می باشد می توانند با اخذ مجوز از مدیر گروه بیشتر از 16 واحد نیز انتخاب واحد نمایند.)

5- انتخاب واحد پروژه فقط در نيمسال آخر تحصيلي دانشجو ممکن مي باشد .

6- اگر در نيمسال قبل مشروط شده ايد نمي توانيد بيشتر از 14 واحد انتخاب واحد نمائيد(دروس آشنايي با قرآن و وصاياي امام خارج از سقف مي باشد).

7- اگر فقط 24 واحد درسي باقيمانده است جهت اخذ مجوز به مدير گروه مراجعه نمائيد.

8- از انتخاب درس انديشه اسلامي و اخلاق اسلامي بصورت همزمان در يک نيمسال خود داري نمائيد.