نوشته شده توسط Super User دسته: شهریه
نمایش از 28 ارديبهشت 1392 بازدید: 1465
پرینت

مدارك لازم جهت استفاده از تخفيف شهريه

ماده2: تخفيف شهريه كاركنان تمام وقت و بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مدارس آزاد اسلامي

 

 • ارائه معرفي نامه اشتغال به كار با امضاي بالاترين مقام مسوول واحد دانشگاهي به واحد محل تحصيل .
 •  ارائه كارنامه ترم قبل كارمند.
 • تكميل فرم شماره يك ( جهت همسر و فرزند كارمند )
 • ارائه صورت حساب شهريه پرداختي از واحد محل تحصيل كارمند.

 

شرايط دريافت تخفيف

 • همسر و فرزندان تحت تكفل كارمند شامل تخفيف مي باشند  
 • رعايت حداقل واحد اخذ شده در نيم سال تحصيلي.
 • عدم مشروطي در نيم سال قبل .

تبصره :  حداكثر ميزان اعطاي تخفيف در طول تحصيل براي دوره هاي كارداني ( پيوسته و ناپيوسته ) كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي ارشد ناپيوسته 2 نيم سال  مي باشد

 

ماده 3 :  تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز علمي ورودي هر رشته در هر سال تحصيلي

 • ارايه ليست دانشجويان ممتاز توسط آموزش آ موزشکده  .

 

ماده 10 : تخفيف شهريه خانواده هايي كه بيش از يك دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي و آموزشکده سما  دارند.

 

 • گواهي اشتغال به تحصيل دانشجوي مشغول به تحصيل  در واحد ديگر.
 • اصل شناسنامه دانشجويان
 • تصوير شناسنامه دانشجويان ( صفحه اول و دوم )
 • تكميل فرم شماره 1
 • ارائه فيش حقوقي پدر ( مادر در صورت شاغل بودن ) يا استشهاد محلي مبني بر عدم تمکن مالي

 

شرايط دريافت تخفيف

 • عدم مشروطي در ترم قبل ( در نيم سال اول سال تحصيلي شرط معدل منظور نمي شود.)
 • منظور از دانشجوي شاغل به تحصيل همسر دانشجو ، پدر ؛ مادر و فرزندان تحت تكفل است .
 • اين تخفيف فقط شامل دانشجويان مجرد يك خانواده مي باشد .

 

ماده 12 : توضيحات .

 • در صورتي كه دانشجو در يك نيم سال شرايط برخورداري از چند تخفيف را داشته باشد بالاترين ميزان تخفيف ملاك عمل خواهد بود
 • در دوره هاي تابستاني فقط افراد مشمول بند  1-11   ( دانشجويان بي سرپرست و بي بضاعت ) و آموزش معلمان مي توانند از تخفيف استفاده كنند.
 • تخفيف شهريه فقط به دانشجوياني تعلق مي گيرد كه امكان پرداخت  كامل شهريه را نداشته و عدم تمكن مالي ايشان كاملاً براي كميته محرز شده باشد .
 •  در صورت دارا بودن شرايط فوق ،‌هر دانشجو فقط مشمول يكي از تخفيفات مذكور در آيين نامه خواهد شد .
 • به دانشجوي ميهمان هيچ گونه تخفيف شهريه تعلق نمي گيرد.
شما اینجا هستید:   خانه امور مالیشهریهامور مالی