نوشته شده توسط Super User دسته: شهریه
نمایش از 28 ارديبهشت 1392 بازدید: 1408
پرینت

 


دانشجویان عزیز می بایست جهت واریز شهریه خود مراحل زیر را انجام دهند .


1- پرداخت شهریه ثابت و علی الحساب شهریه متغیر48 ساعت قبل از زمان انتخاب واحد
2- مراجعه به امور مالی آموزشکده بعد از انتخاب واحد جهت تسویه حساب و تقسیط شهریه و صدور تیک مالی


اهم فعالیتها و خدمات مدیریت امور مالی :1- انجام کلیه دریافتها و پرداختها برابر مقررات در حوزه مدیریت مالی صورت می پذیرد و انجام کلیه امور جاری آموزشکده
2- وظایف و اختیارات
1- اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی
2- تنظیم و نگهداری حسابهای دریافتی و پرداختی و غیره
4- هزینه نمودن درآمد دانشگاه با توجه به اولویت بندی و سیاست گذاری مالی آموزشکده در قالب قوانین و مقررات مالی
5- تنظیم حسابها و ثبت دفاتر مالی
7- تهیه و ارائه گزارشات مالی ماهانه و سالیانه آموزشکده به مقامات مافوق
8- نظارت و اعمال رسیدگی به اسناد جهت تطبیق با قوانین و مقررات مالی
10- حفظ و نگهداری دفاتر مالی
11- ثبت و نگهداری حساب اموال غیر مصرفی آموزشکده بر حسب قیمت، تعداد، مقدار و تهیه گزارشات


- مدیریت مالی شامل واحدهای تابعه زیر می باشد:


1- حسابداری و رسیدگی به اسناد
2- حسابداری و جمعدار اموال
3- حقوق و دستمزد
4- شهریه

شما اینجا هستید:   خانه امور مالیشهریهامور مالی